idigital - Generalitat de Catalunya

idigital promou la participació activa de tots els agents implicats en el desenvolupament de la Societat Digital.


www.idigital.cat

idigital és l'estratègia del Govern de la Generalitat de Catalunya que té com a objectiu generar un pol d'innovació digital per fomentar el creixement econòmic, la competitivitat empresarial i l'ocupació de qualitat.

 idigital promou la participació activa de tots els agents implicats en el desenvolupament de la Societat Digital amb la dinamització de les xarxes de suport tant sectorials com territorials que provoquen un efecte multiplicador de les iniciatives impulsades.