Telefónica

Telefónica és una de les majors companyies de telecomunicacions del món per capitalització borsària i nombre de clients.


www.telefonica.es

Des de la seva consolidada posició en aquest sector, i amb la telefonia i la banda ampla fixa i mòbil com a suports clau del seu creixement, Telefónica orienta la seva estratègia a consolidar el seu lideratge en el món digital.

Present a 24 països i amb una base de clients de més de 320 milions d'accessos, Telefónica té una forta presència a Europa i Llatinoamèrica, importants aliances industrials i una destacada escala global que posiciona molt favorablement a la companyia en la captura del creixement.

Telefónica és una empresa totalment privada que compta amb més de 1,5 milions d'accionistes directes. El seu capital social està dividit en l'actualitat en 4.551.024.586 accions ordinàries que cotitzen en el mercat continu de les borses espanyoles i en les borses de Londres, Nova York, Lima i Buenos Aires.